تست تخمک گذاری

تست تخمک گذاری که به آن OPK هم گفته می شود.یک نوع آزمایش است که می تواند غلظت هورمون LH را در ادرار مشخص کند. در واقع هورمون LH همیشه به مقدار کم در ادرار وجود دارد. اما حدود 12 تا 36 ساعت قبل از تخمک گذاری ، میزان این هورمون در بدن به شدت بالا می رود. و بین 2تا 5 برابر افزایش می یابد. افزایش LH در بدن به تخمدارن ها این پیام را می فرستد که زمان آزاد کردن یک تخمک از تخمدان است. زمانی که نتیجه تست مثبت است یعنی شما به روز تخمک گذاری خود نزدیک هستید.

تست تخمک گذاری می تواند به شما کمک کند که روزهای باروری خود را بشناسید ، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد با استفاده از آن شانس بارداری شما به طور قطع بالا می رود.

چه زمانی باید از تست تخمک گذاری استفاده کرد:

تست ها نوار تست کافی دارند تا چندین بار در طول چرخه قاعدگی از آنها استفاده کنید. بهتر است این کار در حوالی زمان تخمک گذاری خود که احتمال رسیدن به نتیجه مثبت بیشتر است انجام داد. روش های مختلفی برای تعیین تاریخ حدودی تخمک گذاری وجود دارد.

نحوه استفاده از تست تخمک گذاری:

برای استفاده از تست تخمک گذاری می توانید ادرارتان را در یک ظرف جمع آوری کنید و تست را در آن فرو ببرید یا تست را مستقیما زیر ادرار خود نگه دارید که البته راه اول آسان تر است. خط های رنگی تفسیر کننده ی آزمایش پس چند دقیقه روی آن ظاهر می شودو شما می توانید نتیجه ی آزمایش را ببینید.

بهتر است برای استفاده از تست تخمک گذاری موارد  زیر را رعایت کنید:

  • طبق دستور العمل روی بسته از تست استفاده کنید.
  •  حدود چهار ساعت قبل از انجام آزمایش زیاد ادرار نکنید.
  • حدود چهار ساعت قبل از انجام آزمایش بیش از جد مایعات ننوشید.

تفسیر نتیجه تست تخمک گذاری:

نتیجه مثبت: در واقع مثبت بودن آزمایش به معنای افزایش LH موجود در ادرار است.اگر خط آزمایش هم رنگ یا تیره تر از خط کنترل شود به معنای مثبت بودن آزمایش است.

نتیجه منفی: اگر میزان LH موجود در بدن افزایش نیابد ممکن است خط آزمایش خیلی کم رنگ تر از خط کنترل باشد یا اصلا مشاهده نشود. توجه کنید که همیشه مقداری هورمون  LH در ادرار وجود دارد اما این میزان قبل از تخمک گذاری تا چند برابر افزلیش می یابد پس یک خط آزمایش کم رنگ نشان دهنده ی جواب مثبت نیست. خط آزمایش در یک نتیجه ی منفی ممکن است پس مدتی محو شود.

شرایط تاثیر گذاری در آزمایش تخمک گذاری:

در این شرایط ممکن است نتیجه نادرست درآزمایش ایجاد شود:

  1. اگر باردار باشید.
  2. اخیرآ یک بارداری را پشت سر گذاشته باشید.
  3. اگر یائسه شده اید.
  4. مصرف داروهای حاوی گنادوترویین جفتی انسان یا داروهای باروری کلومید می تواند در نتیجه کیت تخمک گذاری اختلال ایجاد کند.

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456