تست اعتیاد چهارکاره

تست اعتیاد چهارکاره برای تشخص مصارف : آمفتامین، متا آمفتامین، متادون و مورفین است.

یکی از آسان ترین روش های آزمایش اعتیاد انجام تست اردار به وسیله تست چهارکاره می باشد.

این تست ها برپایه ی تشخیص مواد، داروها و متابولیتهای موجود در ادرار فرد عمل می کنند.

تست های کیت اعتیاد مورفین سرعت بالایی در جواب دهی دارند و به محض دریافت حتی یک قطره از ادرار فرد مورد نظر در عرض 2 ثانیه جواب مشخص می شود.

میتوان گفت کیت های تست اعتیاد مورفین دارای دقت و حساسیت 100% نمی باشد و تولیدکنندگان آنها میزان خطای کیتها را از هر ص هزار نفر بین 5 تا 6 خطا تخمین زده اند.

روش های اندازه گیری تست اعتیاد:

  • تست کروماتوگرافی: این تست بصورت لایه نازک در آزمایشگاها انجام می گیرد.
  • کیت تست اعتیاد مورفین سریع که اغلب در مراکز درمانی و خانگی کاربرد دارند.
  • توجه داشته نسبت به مواد مصرفی کیت های متفاوتی برای تشخیص اعتیاد موجود می باشد.
  • برای تشخصیص مورفین، آمفتامین(شیشه)،حشیش،  متادون، ترامادول و…تستهای مجزایی وجود دارد.

    واحد فروش:

    ☎️034-34228887

    📱09132930456