تست اعتیاد چهارکاره

تست اعتیاد چهارکاره برای تشخص مصارف : آمفتامین، متا آمفتامین، متادون و مورفین است.

یکی از آسان ترین روش های آزمایش اعتیاد انجام تست اردار به وسیله تست چهارکاره می باشد.

این تست ها برپایه ی تشخیص مواد، داروها و متابولیتهای موجود در ادرار فرد عمل می کنند.

تست های کیت اعتیاد مورفین سرعت بالایی در جواب دهی دارند و به محض دریافت حتی یک قطره از ادرار فرد مورد نظر در عرض 2 ثانیه جواب مشخص می شود.

میتوان گفت کیت های تست اعتیاد مورفین دارای دقت و حساسیت 100% نمی باشد و تولیدکنندگان آنها میزان خطای کیتها را از هر ص هزار نفر بین 5 تا 6 خطا تخمین زده اند.

روش های اندازه گیری تست اعتیاد:

 • تست کروماتوگرافی: این تست بصورت لایه نازک در آزمایشگاها انجام می گیرد.
 • کیت تست اعتیاد مورفین سریع که اغلب در مراکز درمانی و خانگی کاربرد دارند.
 • توجه داشته نسبت به مواد مصرفی کیت های متفاوتی برای تشخیص اعتیاد موجود می باشد.
 • برای تشخصیص مورفین، آمفتامین(شیشه)،حشیش،  متادون، ترامادول و…تستهای مجزایی وجود دارد.

  واحد فروش:

  ☎️034-34228887

  ?09132930456

  تجهیزلات پزشکی، افراتجارت کریمان، تست چهارکاره، تست کاستی بارداری، تست مرفین نواری، تست تخمک گذاری