شماره های تماس بازرگانی افرا تجارت کریمان :

034-34228887

034-34234580

شماره همراه کارشناسان فروش (درصورت اشغال بودن خطوط) :

09132930456

09014909693

فکس:

034-34228887

آدرس ایمیل :

Afratejaratkariman@yahoo.com