زانو بند قابل تنظیم با کشک باز

زانو بند قابل تنظیم با کشک باز

مفاصل ارتباط بین دو استخوان و حرکت آن ها را امکان پذیر می کنند. در این بین مفصل زانو به عنوان بزرگترین مفصل بدن بیشتر از سایرین تحت فشار بوده و در نتیجه احتمال آسیب دیدگی آن نیز بالاتر است. آسیب های زانو شامل مواردی از جمله شکستگی، پارگیمینیسک و پارگی رباط می شود. انجام فعالیت های ورزشی و یا اضافه وزن بیشتترین آسیب را بر زانوها وارد می کنند به منظور جلوگیی از وقوع چنین مواردی و همچنین جهت درمان آسیب های وارده به زانو پزشکان و متخصصان ارتوپدی و توانبخشی استفاده از زانو بندها را توصیه می کنند.

زانو بندها در انواع مختلفی وجود دارند:

برخی اززانو بندها صرفا جهت گرم نگه داشتن زانو استفاده شده و برخی دیگر جهت پیشگیری از بروز دمات فیزیکی و محافظت از زانو طراحی شده اند، همچنین برخی از زانوبندها دارای یک پد برای محافظت از کشکک زانو نیز می باشند این محصولات از مواد مختلفی تهیه شده و هر یک از آن ها جهت درمان کشش، پیچ خوردگی و یا کشیدگی رباط ها و غیره استفاده می شوند.

ویژگی های زانو بند قابل نظیم با کشک باز:

  1. زانو بند قابل تنظیم با کشک باز محافظت از زانو
  2. امکان تنظیم فشار وارد شده
  3. دارای فرم آناتومیک زانو جهت ایستایی مناسب

موارد استفاده از زانو بند قابل تنظیم با کشک باز:

  • زانو بندقابل تنظیم با کشک بازپیشگیری از صدمات ورزشی
  • پیشگیری از آسیب خفیف لیگامانی
  • حمایت از زانو و کنترل حرکات در افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری دچار ضعف در این ناحیه شده اند.

مضرات عدم استفاده از زانو بند قابل تنظیم با کشک باز:

  1. ایجاد وپیشرفت آرتروز
  2. اعمال فشار زیاد به زانو و ایجاد ساییدگی کشکک

زانو بند قابل تنظیم با کشکک باز در برندهای زیر موجود میباشد:

پاک سمن، آدور،طب و صنعت

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

تجهیزات پزشکی، افراتجارت کریمان، زانوبند، زانوبندقابل تنظیم با کشکک باز، زانوبند پاک سمن، زانو بندآدور، زانوبند طب و صنعت، ارتوپدی