آنژیوکت

آنژیوکت  یا کاتتر عروق محیطی (peripheral venous catheter) یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف است که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع درمانی قرار داده می‌شود. پس از قرار دادن آنژیوکت نیز می‌توان برای گرفتن خون از آن استفاده کرد.

آنژیوکت به وسیله سوزنی که دارد وارد ورید بیمار می‌شود، زمانی که کاتتر در ورید بیمار قرار گرفت سوزن یا همان نیدل از آنژیوکت خارج می‌شود و کاتتر در رگ بیمار باقی می‌ماند سپس با استفاده از یک چسب ضد حساسیت روی پوست بیمار محکم می‌شود.

آنژیوکت‌های جدید به شکلی ساخته شده‌اند که از نیدل استیک جلوگیری می‌کنند.

از آنژیوکت‌ها بیشتر برای دسترسی عروقی استفاده می‌شود. از این وسیله برای بیماران قبل از جراحی یا در اتاق‌های اورژانس استفاده می‌شود، همچنین در بعضی موارد رادیوگرافی که از ماده حاجب استفاده می‌شود آنژیوکت برای بیمار تعبیه می‌شود.

آنژیوکت معمولاً بر روی وریدهای دست یا بازو بیمار قرار داده می‌شود، آنژیوکت با کاتتر سیاهرگ مرکزی متفاوت است زیرا کاتتر سیاهرگ مرکزی در ورید تعبیه می‌شود اما آنژیوکت در وریدهای محیطی یا جهت دسترسی شریانی بر روی شریان محیطی بیمار قرار داده می‌شود.

برای کودکان با استفاده از ژل بی‌حس‌کننده موضعی (مانند لیدوکائین) پوستِ ناحیه‌ای که قرار است آنژیوکت در آن قرار داده شود را بی‌حس کرده سپس آنژیوکت را قرار می‌دهند.

عوارض استفاده نادرست از آنژیوکت چیست؟

قرار دادن آنژیوکت  در ورید دردناک است که می‌تواند موجب اضطراب و استرس شود. استفاده از بی حس کننده موضعی قبل از تعبیه آنژیوکت موجب کاسته شدن در بیمار می‌شود. عفونت، فلبیت، پاره شدن قسمتی از رگ و نشت دارو یا سرم،آمپولی هوا یا جزیری که می‌تواند موجب هماتوم شود جزئی از عوارض آنژیوکت هستند.

به دلیل ریسک عفونت در محل آنژیوکت، مرکزکنترل و پیشگیری بیماری آمریکا توصیه می‌کند که کاتتر هر ۹۶ ساعت تعویض شود. اگرچه کاتتر وضعیت خوبی داشته باشد نباید مدت بیشتری از آنچه لازم است در رگ باشد نیاز به تعوض کاتتر به صورت روتین مورد بحث و اختلاف است.

 

آنژیوکت با برندهای زیر موجود میباشد:

RICHARD(ریچارد)_  VITROFLON (ویتروفلون)_  MEDIPRIME (مدی پرایم) _ CUSTOMMED (کاستومد)

 ONE PLUSE ( وان پلاس) _ BLOMED (بلومد) _ MARTA (مارتا)

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

 

تجهیزات پزشکی،افراتجارت کریمان، آنژیوکت، آنژیوکت ریچارد، آنژیوکت فیتروفلون، آنژیوکت مدی پرایم، آنژیوکت کاستومد، آنژیوکت وان پلاس، آنژیوکت بلومد، آنژیوکت مارتا، آنژیوکت صورتی، آنژیوکت آبی، آنژیوکت زرد، آنژیوکت نارنجی، آنژیوکت خاکستری،آنژیوکت سبز، انواع آنژیوکت