مهارت ها و اصول استفاده مناسب از دستکش های یکبارمصرف:

قانون بهداشت و ایمنی درمحیط کار چهار چوب قانونی است که بر پایه استفاده از دستکش در مراقبت های بهداشتی میباشند. این قانون مسئولیت قانونی کار فرمایان را تا آنجایی که ممکن است فراهم میکند که به همه کارکنان،محیط کار امن و سیستم و تجهیزات ایمن ارائه شود.باتوجه به اینکه کارکنان مراقبت های بهداشتی به طور مرتب یا خون و مایعات بدن مواجه میشوند و همه آنها بعنوان عامل انتقال بیماری های عفونی شناخته میشوند،کارفرمایان وظیفه دارند که دستکش های یکبارمصرف را به عنوان وسیله ای برای ایجاد محیط کار ایمن ارائه دهند.

در کنار این چهارچوب قانونی،راهنمایی های براساس شواهد ملی برای جلوگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی دو نشانه اصلی برای استفاده از دستکش را مشخص میکند:

برای حفاظت دستان کارکنان مراقبت های بهداشتی از آلودگی با مواد آلی،مانند مدفوع و استفراغ و همچنین آلودگی های میکروبی.
برای کاهش خطر انتقال میکرو ارگانیسم ها هم برای بیمار و هم برای کارکنان.

اصول پوشیدن دستکش:

دستکش ها باید بلافاصله قبل از انجام یک کار پوشیده و بلافاصله بعد از انجام آن برداشته شوند.اگر آنها قبل از جمع آوری تجهیزات پوشیده شوند،آلوده خواهندشد.به همین خاطر تجهیزات باید اول جمع آوری و برای استفاده در بستربیمار قرار گیرند.

دست پرستاران باید از قبل شسته شود و دستکش قبل از جمع آوری تجهیزات فورا پوشیده شود.دستکش های یکبارمصرف باید پس از اتمام کار برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در ابزار خاص این کار دور انداخته شوند.

این اصول میتواند زمانی که چندفعالیت برای یک بیمار انجام میشود نیز کاربرد داشته باشد.برای مثال، دستکش های یکبارمصرفی که برای تمیز کردن مدفوع بیمار استفاده میشوند،باید قبل از تخلیه کیسه ادرار همان بیمار تعویض شوند.عدم انجام اینکار میتواند باعث ایجاد حرکت میکرو ارگانیسم ها از روده به دستگاه ادراری شود.جایی که آنها باعث بوجود آمدن عفونت میشوند.دستکش های یکبار مصرف باید برای هر بیمارتعویض شوند چرا که میتوانند عامل ابتلا به یک عفونت باشند.

 

انواع دستکش های یکبار مصرف:

1.دستکش یکبارمصرف نایلونی

2. دستکش لاتکس

3.دستکش وینیل

4.دستکش جراحی

5. دستکش نیتریل

دستکش نایلونی با برندهای زیر موجودمیباشد:

 

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

تجهیزات پزشکی، افرا تجارت کریمان،دستکش لاتکس، دستکش لاتکس کم پودر، دستکش لاتکس بدون پودر، دستکش جراحی، دستکش  وینیل، دستکش نیتریل