سرنگ AD

باهدف جلوگیری از استفاده مکرر از یک سرنگ یکبارمصرف درمراکزبهداشتی ودرمانی،باتوجه به اینکه انتقال بسیاری از بیماری های عفونی مانند ایدز،هپاتیت و…از طریق خون صورت میگیرد و استفاده مکرر از سرنگ ها،یکی از طریق زمینه ساز انتقال این بیماری هاست،ایده استفاده از سرنگ های خودتخریب مطرح گردید.از سال 1986میلادی در پاسخ به درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO) جهت تولید سرنگهایی که به هیچ وجه امکان استفاده بیش از یکبار را نداشته باشد،برنامه ریزی برای تولید انبوه این سرنگها در سطح جهانی آغاز شد.درحال حاضر،سازمان بهداشت جهانی تمامی کشورها را موظف کرده است تا دربرنامه های واکسیناسیون سراسری خود از سرنگهای خودتخریب استفاده کنند.

سرنگ AD

سرنگی است که پس از اولین استفاده،مکانیزم خودتخریبی آن بطور اتوماتیک فعال شده و استفاده مجدد از سرنگ را غیرممکن میسازد.

مشخصات فنی:

 • مکانیسم ایمنی خود تخریب
 • برل شفاف به منظور خوانایی بیشتر نشانگرها
 • بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی
 • وجودپوشش سیلیکونی بر روی سرسوزن به منظورکاهش درد
 • تولیدشده ازاستیل پزشکی304
 • تولیدشده مطابق با استاندارهای ISO9626 , ISO7864 , ISO7886-3
 • یکبارمصرف
 • سترون شده باگازاتیلن اکساید

دستورالعمل استفاده:

 1. به منظور اجتناب از آسیب دیدن سرنگ AD،ضروری است که جهت خارج کردن سرنگ از بسته بندی،حتما از قسمت مشخص شده برروی ذبسته بندی استفاده شود و به هیچ عنوان ازخود سرنگ چهت باز کردن بسته بندی استفاده نشودو
 2. درپوش(کاور) سوزن را بااحتیاط بردارید،به طوری که هیچگونه برخوردی بین درپوش و سوزن ایجادنشود.
 3. جهت کشیدن دارو و هواگیری،محدوده مجازحرکت پلانجر(جهت جلوگیری از تخریب زود هنگام سرنگ)،تا 3میلی متر بالاتراز خط نشانگر 0.5 MLروی سرنگ میباشد.
 4. پس از ورود سوزن به بافت،بافشاردادن پلانجر و حرکت رو به جلوی آن،عمل تزریق واکسن به سهولت انجام میشود.
 5. در آخرین مرحله تزریق و به منظور حصول اطمینان از تزریق کامل واکسن و فعالسازی مکانیزم خودتخریبی سرنگ،حرکت پلانجر را تا رسیدن آن به انتهای برل ادامه دهید.
 6. پس از خروج سوزن از بافت،سرنگ را طبق اصول ایمنی و دستورالعمل های امحاء دوربیندازید.

سرنگ خودتخریب(AD) با برندهای زیر موجودمیباشد:

V.MED _ AVA _ یزدسرنگ و…

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456