چسب اتوکلاو

چسب اتوکلاو سلامت سازان دارای نشانگر کلاس یک میباشد.این نشانگر درواقع تائیدی برانجام فرآیند استرپلیزاسیون است و نه صحن آن و تنها بسته هایی را که تحت فرآبند استرپلیزاسیون قرار گرفته اند از دیگر بسته هامشخص میکند.

روش بیولوژیک:

دراین روشها از ویال های حاوی با سیلوس استئاروترموفیلوس استفاده میکنیم.این ویال هارا در اتوکلاومیگذاریم و پس از زمان تعیین شدهویال را درآورده وبا فشارکمی با نوک انگشت،نگهدارنده اسپور درون ویال را درون محیط بلاد آگار شکسته و درون انکوباتور قرار میدهیم و پس از12ساعت و24ساعت و48 ساعت تغییر رنگ آن را بررسی میکنیم.عدم تغییر رنگ نشان دهنده خاصیت استریل کنندگی اتوکلاو میباشدو درصورت تغییر رنگ اتوکلاوقادر به استریل کنندگی نمیباشد.

روش شیمیایی:

استفاده ازنوارچسب مخصوص اتوکلاو،نوار حاوی یک اندیکاتور میباشد که درهرصورت رسیدن به حرارت مورد نظر،رنگ آن سیاه یا قهوه ای میباشد.چسب اتوکلاو به هیچ وجه جهت کنترل کیفی کاربرد ندارد و فقط نشانه ای سات ازاینگه آیا بسته مورد نظر داخل دستگاه قرارگرفته یانه.

در چسب اتوکلاو هایکو دو نشانگرشیمیایی استفاده شده است.

  1. نوارTSI:بر سه عامل زمان،بخار و دما نظارت میکند.
  2. برچسب Record_steri:امکان ثبت تاریخ سترون سازی،نام فرد سترون کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد.

بازرسی دریچه تخلیه هوا،واشر وشیرایمنی در فواصل هفتگی توصیه میشود.

چسب اتوکلاو با برندهای زیر موجود میباشد:

سلامت سازان _ هایکو و…

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

تجهیزات پزشکی،افراتجارت کریمان، چسب، چسب اتوکلاو، چسب اتوکلاو سلامت سازان، چسب اتوکلاو هایکو