ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی

قبل از اینکه سونوگرافر فرآیند اسکن سونوگرافی را آغاز می کند، لایه ای نازک از ژلی بی رنگ را بر روی ناحیه ای که قصد انجام اسکن سونوگرافی را دارد را می مالد، ژل سونوگرافی  بر پایه اب بوده و در تمام مراحل انجام سونوگرافی به صورت یک روان کننده ( لوبریکانت) عمل می نماید تا تصویر بزرگی از ناحیه اسکن شده برای دستگاه سونوگرافی ایجاد نماید.

کاربردژل سونوگرافی در سونوگرافی:

ژل سونوگرافی معمولا حاوی پلی آکریل آمیدیا فرآدورده های فرعی ژل که تحت فرآیند الکتروفوز ( همچنین به عنوان کاتافورسیس که به حرکت نسبی ذرات پراکنده در یک محلول تحت شرایط میدان الکتریکی شناخته می شود) که معمولا روشی عمومی در بیو شیمی بوده و هدف از آن جدا کردن ماکرومولکولها است.

این ژل سونوگرافی هم برای سونوگرافر و هم برای بیمار بی خطر و غیر سمی است.

مواد شیمیایی مانند پروپیلن گلیکول، گلیسیرین، فتوکسیتاتول یا رنگدانه متفاوت از یکدیگر هستند.پروپیلن گلیکول عموما در فرایند دارویی و آرایشی استفاده می شود.

استفاده از ژل سونوگرافی

 

  • قبل از انجام تصویربرداری سونوگرافی، سونوگرافر ژل سونوگرافی را بر ناحیه پوستی مورد نظر قرار می دهد.
  • ژل سونوگرافی به عنوان رسانه ای در انتقال امواج صوتی عمل می کند.
  • ژل سونوگرافی به عنوان پلی بین امواج صوتی و بدن عمل کرده و به پردازش دقیق ساختار داخلی بدن توسط دستگاه سونوگرافی کمک می کند.
  • سونوگرافی نه تنها برای زنان باردار که می خواهند نوزاد داخل شکم خود را ببینند، بلکه برای تشخیص تومورهای خوش خیم و بدخیم استفاده می شود.
  • پس از انجام سونوگرافی، ژل سونوگرافی را می توان به راحتی با یک دستمال بهداشتی از سطح پوست پاک کرد.

ژل سونوگرافی در برندهای زیر موجود میباشد:

شفا، پلی ژل، آکوا وغیره

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

تجهیزات پزشکی، افرا تجارت کریمان، ژل، ژل سونوگرافی، ژل سنوگرافی، ژل سونوگرافی شفا، ژل سنوگرافی شفا، ژل سونوگرافی پلی ژل، ژل سنوگرافی پلی ژل، ژل سونوگرافی آکوا، زل سنوگرافی اکوا